+(212) 221 59 01
+(212) 221 59 01
uzaymakina
info@uzaymakina.com.tr
 

Blog Post

Uzay Makina Pnömatik ve Hidrolik Sistemleri

Uzay Makina Pnömatik ve Hidrolik

Uzay Makina Pnömatik

Uzay Makina Pnömatik sistemlerin elektrikli ve hidrolik sistemlere göre çeşitli avantajlarının olması bu sistemlere Uzay Makina Pnömatikolan talebi arttırmıştır. Uzay Makina Pnömatikte temel enerji üretimi ve iletimi hava ile sağlanır.

Hava; her yerde kolayca bulunabilen, iletimi basit, basınçlandırıldığında rahatça depo edilebilen bir akışkandır. Sıcaklık değişikliklerine karşı hassas bir davranış göstermez ve bu da yüksek sıcaklıklarda bu sistemlerin kullanılmasını kolaylaştırır.

Güç kaynağı olarak havanın kullanılması emniyetlidir. Parlama, patlama ya da yanma gibi riskler söz konusu değildir. Uzay Makine Pnömatik sistemlerde başka bir güvenlik unsuru da aşırı yük varlığında sistemin kendini durdurmasıdır. Aşırı yük unsuru olmadığında çalışmaya devam eder.

Çevre bilinci endüstriyel tesislerde gün geçtikçe gelişiyor. Bu durum göz önüne alındığında hava; atık bırakmaması ve hatlarda sızıntı veya kaçak olsa dahi çevreyi kirletmemesi açısından temiz bir güç kaynağı olmalıdır.

Uzay Makina Pnömatik sistemlerin kurulumları kolaydır. Uzay Makine Pnömatik elemanları hidrolik elemanlara göre daha hafif, daha ucuz, bakımları ise hidrolik sistemlere göre maliyetli az ve zahmetsizdir.

Uzay Makina Pnömatik sistemlerin tercih edilmesinin bir başka sebebi de basınçlı hava sistemlerinin yüksek hızlara ulaşmasıdır. Ayrıca Uzay Makine pnömatik sistemlerle dairesel, doğrusal ve açısal hareketler mekanik sistemlere göre kolayca elde edilebilmektedir.

Uzay Makina Pnömatik Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

Uzay Makina PnömatikPnömatik sistemler günümüzde her sanayi dalında kendine yer buluyor.

 • Takım tezgâhları ve el aletlerinde
 • Haddeleme, bükme ve çekme gibi şekil verme işlemlerinde
 • Boya, sprey ve vernik işlemlerinde
 • Otomasyon sistemleri ve elektronik sanayinde
 • Robot teknolojilerinde
 • Gıda, kimya, ilaç ve maden sanayinde
 • Malzeme taşımacılığında
 • Tekstil sanayinde

Uzay Makina Pnömatikte Kullanılan Devre Elemanları nelerdir?

Uzay Makine Pnömatikte hava sayesinde güç iletimini gerçekleştirirken kontrol eden, gücü kullanan, sınırlayan devre elemanları pnömatik sistemleri oluşturur. Bunlar:

Uzay Makine Filtreler: Havanın içinde bulunan kirlilikleri tutmaya yarayan elemanlardır. Bu kirlilikler toz, katı parçalar, su veya yağ olabilir. Genellikle sistemin başında şartlandırıcı kombinasyonunun şekline göre hava regülatörü ve yağlayıcılarla birlikte kullanılıyorlar.

Uzay Makina Silindirler: Doğrusal itme ya da çekme hareketini basınçlı havanın etkisiyle gerçekleştiren elemana silindir denir. Konstrüksiyonlarına göre ikiye ayrılır:

 • Tek etkili silindir
 • Çift etkili silindir

Uzay Makina Valfler: Basınçlı havanın boşaltılmasını ya da durdurulması işlemini gerçekleştiren, miktarını, akışının yönünü ya da basıncını kontrol eden devre elemanlarıdır.

 • Yön denetim valfleri
 • Çek valf
 • Ve valfi
 • Veya valfi
 • Akış kontrol valfleri

Uzay Makina HİDROLİK

Kuvvet ve hareket üretmek ve bu kuvveti iletmek için sıvı akışkan kullanma işine hidrolik denir.

Uzay Makina PnömatikUzay Makine Hidrolikte, sıvıların sıkıştırılamama özelliğinden dolayı yüksek çalışma basınçları kolayca sağlanıyorken buna paralel olarak ağır işler için de ihtiyaç duyulan büyük kuvvetler elde edilmiştir. Pnömatiğin tam tersi; hidrolik büyük kuvvetlere ihtiyaç duyulan ve buna rağmen hassas konumlamanın gerektirdiği uygulamalar için çok uygundur. Böylece;

 • Mekanik elemanlara göre oldukça az yer kaplarlar.
 • Sistem için belirlenen hız ve kuvvetler de kademesiz ve hassas olarak ayarlanabilir.
 • Ters yönlü ani hareketlerin mümkün olabilmesi hidroliğin tercih edilme sebeplerinden biridir.
 • İşletmedeki ses seviyesinin kontrolünü kolaylaştırır.
 • Hidrolik sistemlerin çalışma esnasında kontrolleri çok kolaydır.
 • Doğrusal, açısal ve dairesel hareket üretmek oldukça basittir.
 • Hidrolik makinalar; mekanik ve pnömatik makinalara göre titreşimsiz ve gürültüsüz çalışırlar.

Hidrolik sistemlerde akışkan olarak genelde yağ kullanılması, sistemin kendi kendini sürekli yağlamasını ve sürtünmenin etkilerinin azalmasını sağlar. Yağın sistem içindeki ısıtma, hareketi ve soğutmanın kendiliğinden gerçekleşmesini sağlıyor. Bu nedenle kullanılan akışkanın temiz olması şartıyla hidrolikteki devre elemanları daha uzun ömürlüdür.

Uzay Makine Hidroliğin Kullanım Alanları Nelerdir?

Hidrolik sistemler günümüzde hemen hemen her endüstri dalında kullanılmaktadır.

Elektrik ve elektronik uygulamalarının özellikle kumanda sistemlerinin de hidroliğe eşlik etmesiyle basınçlı akışkanı, enerji ve iletim elemanı olarak kullanmak oldukça geniş tatbik alanı buluyor. Ayrıca hidroliğin hem hareketli hem de sabit sistemlerde rahatça kullanılabilir olması hidroliğe olan talebi arttırıyor.

İş tezgâhlarında, kaldırma makinalarında,

Hidrolik, özellikle deniz ve havacılık sektöründe,

Enerji üretim alanlarında kullanılmıştır.

Örnekle açıklayalım;

 • Presler,
 • Uçaklar,
 • Takım tezgâhları,
 • Otomotiv endüstrisi,
 • Gemilerin boşaltma ve yükleme birimleri,
 • Sanayi tipi robotlar,
 • Nükleer santraller,
 • Enjeksiyon makinaları,
 • Test cihazları,
 • Kaldırma ve iletme makinaları (forklift vb.),
 • Gemi kontrol sistemleri
 • Türbinler,
 • Tarım makinaları,
 • Barajlar,
 • İş makinaları (beton pompaları, greyderler, mobil vinçler, ekskavatörler vb.),

Hidrolik sistemlerle en çok karşılaşılabilecek alanlardır

Uzay Makina Hidrolik Devre Elemanları

 1. Uzay Makina Yağ tankı: sistemde kullanılan akışkanı depolayan elemanlardır. Hidrolik akışkan, tank üzerinden pompa yardımıyla sisteme iletiliyor, devre elemanlarında kullanılıyor ve sistemden geri dönerek tekrar tanka boşalıyor. Akışkanın geri dönüşü ile tank, soğutma işlemini de gerçekleştirmiş oluyor. Aynı zamanda sistemdeki kirlilikler (toz, tortu, kopan parçalar) ve istenmeyen maddeler (su veya hava) de hidrolik akışkandan ayrıştırılır.
 2. Uzay Makina Filtreler: Hidrolik sistemlerde birçok arızanın nedeni kirli yağ olmuştur. Hidrolik sistemlerin kapalı devreler olduğundan yabancı madde girişinin olmaz düşüncesi yanlıştır. Çünkü montaj veya çalışma anında devre elemanlarından kopan parça ya da yağ deposunun havalandırma bölümünden içeri giren pislikler yüzünden hidrolik akışkanların orijinal halleri bozulur. Bu nedenle hidrolik devrelerde pislik toz, pas, metal talaşı gibi katı pislikler ve yabancı maddeleri tutmak için filtreler kullanılır. Filtreler devrede kullanılacağı yerlere göre farklıdır.
 • Emiş hattı filtreleri
 • Bypass filtreleri
 • Basınç hattı filtreleri
 • Dönüş hattı filtreleri
 1. Uzay Makina Silindirler: Doğrusal hareket üreterek itme ve çekme hareketini yapan elemana hidrolik silindir denir. Bir silindir kendi içinde; piston, silindir gömleği, sızdırmazlık elemanları piston kolu ve kapakları ihtiva eder. Bu elemanın yüzeylerinin kaliteli olması verimli çalışmayı sağlar, iyi yüzeyde sürtünmeler de azaldığından sisteme metal talaşı kaçması engellenir. Piston ve piston koluysa silindirin hareket eden elemanlarıdır ve birbirlerine bağlıdır. Sızdırmazlık elemanlarıysa hidrolik akışkanın kaçak yapmasına engel olur. Hidrolik silindirler tıpkı pnömatikteki gibi tek ve çift etkili olmak üzere iki türdür ve çalışma yapısı pnömatik silindirlerle aynıdır.
 2. Uzay Makina Valfler: Hidrolik valfler, akışkanın kontrolünü sağlayan yâda bir deyişle akışkanın hızını, basıncını, akış yönünü, debisini kontrol eden devre elemanıdır.
 3. Yön denetim valfleri: Akışkanın izlemesi gereken yönü, hareketinin doğrultusunu belirleyen valf tipine denir.
 4. Basınç kontrol valfleri: Hidrolik devrelerde akışkanın basıncını ayarlayan ve ya kontrol eden devre elemanıdır. Sistemlerde oluşabilecek yüksek çalışma basıncından devreyi veya önüne konulduğu elemanı korurlar. İşlevlerine göre çeşitleri vardır:
 • Boşaltma valfi
 • Emniyet valfi
 • Basınç düşürme valfi
 • Basınç sıralama valfi
 1. Akış kontrol valfleri: Akış kontrol valfleri ile hidrolik sistemde silindire ya da hidrolik motora giden akışkanın debi miktarının ayarlanması sağlar; bu sayede silindirin hızı veya hidrolik motorun devri düşürülebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts

Aignep Türkiye

Aignep Türkiye Aignep Türkiye hizmet alanları nelerdir? Aignep Türkiye , İtalyan merkezli Aignep şirketi tarafından onaylı

Aignep Fittings

Aignep Fittings Aignep Fittings, Aignep markasına ait ürün skalası içinde yer alan amiral ürünlerden biridir.

Pnömatik Nedir?

Pnömatik Nedir?  Pnömatik Elemanlar Pnömatik Nedir, Gaz basıncı ile çalışan, hareket eden makine demektir. İlk buhar

Valf Nedir? Valfler Ne işe yarar?

Valf Nedir? Ne işe yarar? Valf Nedir ? Pnömatik Valfler pnömatik gazın geçip geçmemesine izin veren